יותר ביטחון שווה לעיתים דווקא פחות ביטחון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

זמינות הטכנולוגיה הצבאית המתקדמת תורגמה בצבא לתפיסת לחימה חדשה, ליכולת לעבור להכרעה של האויב. ככל שגישה זו מתקבלת, כך היא מקרינה על מדיניותה של ישראל להעדיף הכרעה צבאית על פני הידברות מדינית, והצבא מקנה לגיטימציה למדיניות הזאת. "מלכודת דבש" זו מפריעה לצבא לגבש עמדה חלופית, ומייתרת את הצורך ליישב את הסכסוך עבור הפוליטיקאים. בכך יש הסבר חלקי לכישלון של ה־7 באוקטובר. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)8-13
عدد الصفحات6
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت9
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا