יהודי תימן, העליה השניה ותנועת הפועלים - אפליה על בסיס תרבותי-רעיוני או כלכלי ואתני? הערות על: יוסף גורני, "כוחו וחולשתו של ה'פטרנליזם' הערכי, תדמית יהודי תימן בעיני מנהיגות העליה השניה"

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)27-31
عدد الصفحات5
دوريةאפיקים
مستوى الصوت125-126
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا