יהודי צפון אפריקה בעת החדשה: כתיבה: פרופ' חיים סעדון (יחידות 1, 5, 6, 7), פרופ' פול סבאג (יחידה 2), פרופ' יוסף שיטרית (יחידה 3), ד"ר הגר הלל (יחידה 4) ; תרגום יחידה 2: קרלה פרלשטיין ; עריכה: רות רמות.

חיים סעדון

نتاج البحث: كتاب / تقريرمقتطفاتمراجعة النظراء

ملخص

הקיום היהודי בצפון אפריקה בעת החדשה עמד בסימנה של דרמה. חילופי השלטון והשינויים בחברה הציבו אתגרים בפני הקהילות במהלך המאות, ואולם הייתה זו התקופה הקולוניאלית שציינה את המפנה, המכונה לעיתים הדרמה הקולוניאלית. חיי הקהילה, הפעילות הציבורית וחיי הרוח והתרבות התוססים שאפיינו את יהודי האזור נמשכו, אך שינו פניהם. הפריחה והשגשוג שלהם זכו טמנו בחובם גם את אחריתו של היישוב היהודי. הספר יהודי צפון אפריקה בעת החדשה, על שלושת כרכיו, מתאר את ההתפתחויות שחלו בחיי היהודים בתוניסיה, באלג'יריה ובמרוקו בתקופה זו, ובוחן נושאים שונים, בהם המאבקים הציבוריים בחברה היהודית והשתקפותם בעיתונות התקופה, היחסים בין יהודים למוסלמים, הציונות ומלחמת העולם השנייה. --
العنوان المترجم للمساهمةTrends and changes in North African Jewry in the modern era
اللغة الأصليةالعبريّة
ناشرלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2021

قم بذكر هذا