יהודי סוריה: היסטוריה, תרבות וזהות

חיים סעדון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

שני הספרים מעגנים את מעמדו של המחבר העורך כמי שהניח את המחקר הבסיסי על יהודי סוריה בעת החדשה. שני הספרים משתלבים במכלול של מחקר, יצירה ופרסום על היהודים בקהילה מרתקת זו אם כי הם שונים באופיים. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةSyrian Jewry: History, Culture and Identity
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)132-138
عدد الصفحات7
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت83
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا