יהודי גרמניה בתקופה הנאצית: מבט על ההיסטוריוגרפיה הישראלית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה עוסק ביהודי גרמניה בתקופה הנאצית, מנקודת מבט של ההיסטוריוגרפיה הישראלית. הוא עוקב אחרי החומר הרב שנכתב ושם דגש על מכון ליאו בק, שהיה חלוץ בתחום המחקר והמכון לחקר יהדות גרמניה שהוקם ביד ושם. המאמר סוקר ומנתח את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של יהודי גרמניה בתקופת השלטון הנאצי והשואה. ראשיתו של המחקר הישראלי בתחום זה הייתה חלק מיוזמותיו של מכון לאו בק בירושלים - ארגון שהוקם על ידי יוצאי ההנהגה של ההתאחדות הציונית של גרמניה. לאחר דיון בעמדות שונות שהוצגו במסגרת דיוני המכון בשנות החמישים והשישים, פונה המאמר להציג את ה"ישראליזציה" של חקר התחום החל משנות השבעים - אז החלו לעסוק בו בהדרגה חוקרים בני דורות צעירים יותר - וסוקר את פירות המחקר הישראלי של תקופה זו עד היום. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)16-38
عدد الصفحات23
دوريةילקוט מורשת
مستوى الصوت95
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Mekhon Leo Baeck (Jerusalem)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Historiography
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Israel -- Influence

قم بذكر هذا