יהודי אלג'יריה ולוב / משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני

חיים סעדון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة مرجعية مراجعة النظراء

ملخص

המאמרים בספר מציגים היבטים בחיי הקהילות היהודיות באלג'יריה ובלוב. המאמרים משקפים את מצב המחקר בישראל.
العنوان المترجم للمساهمةThe Jews in Algeria and Libya / Moshe Hallamish, Moshe Amar, Moris Romani
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)517-522
عدد الصفحات6
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت81
رقم الإصدار3-4
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا