חתרנות בשדה התיאטרון: בין רב-תרבותיות לשוויון רדיקלי

יוסי יונה, Naftali Shem Tov

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

הפרק "חתרנות בשדה התיאטרון — בין רב-תרבותיות לשוויון רדיקלי," נכתב בשותפות עם נפתלי שם טוב. הוא הופיע לראשונה בגרסה אחרת בקובץ מאמרים, מדיניות ציבורית ורב-תרבותית, בעריכתם של בשיר בשיר, גיא בן-פורת ואנוכי בשנת 2016. פרק זה מתמודד עם המקום הפוליטי של התיאטרון בחברה רב-תרבותית. בניגוד לתוכני הפרקים המופיעים בקובץ זה, פרק זה נושא אופי פרוגרמטי ואינו מתמקד ביצירה תיאטרלית ספציפית. הוא משלב בין עמדה ביקורתית על שדה התיאטרון בישראל לבין ניסוחה של מדיניות שמן הראוי שתנחה את פעולתו של שדה זה בחברה רב-תרבותית, בהנחה שמחזות התיאטרון, כפי שטען ד׳אלמבר, מאבירי הנאורות הצרפתית, "יכולים לעצב את הטעם של האזרחים ולספק להם ליטוש הטאקט ועידון הרגש, איכויות שאי אפשר לרכוש ללא הסיוע של התיאטרון". טענה זו מקבלת ביטוי שיטתי שלושה עשורים מאוחר יותר בדבריו של פרידריך שילר, שהדגיש אף הוא את תרומתו הייחודית של התיאטרון לחינוך המוסרי-אסתטי, חינוך שתפקידו לטפח את האיכות האסתטית שבאמצעותה נוצרת התחושה של השתייכות — Gemeinsinn. פרק זה מצייר, למעשה, מנקודת מבט ביקורתית, את קווי המתאר הכלליים שמן הראוי שינחו את פעולתו של התיאטרון כך שייתן ביטוי נאות לקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, כדי להבטיח הכלה נאותה שלהן בדפוסי פעולתו. המאמר מבקש לעמוד על יחסי הגומלין המורכבים בין שלושה מאפיינים של דפוסי פעולה אלה: מתן מקום להעדפות התרבותיות של כלל הקבוצות בקביעת הרפרטואר של התיאטרון; מתן ביטוי לתכנים המשקפים את המורשת התרבותית של קבוצות אלו; הבטחת ייצוג של בנות ובנים בקבוצות השונות בכלל התפקידים שהתיאטרון מציע לעובדיו. המאמר פוסע בעקבות התובנה כי באופן דומה להיסטוריה, כינונה מחדש של קהילה שוויונית ומכילה אינו חייב לתת ביטוי אקסקלוסיבי ל"מנוצחים," אלא עליו להשתייך גם למנצחים וגם למנוצחים. שדה התיאטרון, עולה הטענה, מספק זירה אחת מני רבות שבהן מתאפשרת "חתרנות בונה". ברוח תפיסה זאת כותבת חוקרת התיאטרון מאוניברסיטת שיקגו, לורן קרוגר: "בהינתן שהתיאטרון אינו תחת השפעה מלאה של הסדר השולט של הדברים, מקום זה יכול לייצג אתר שבו מתקיימת לפחות זירה ציבורית וירטואלית. האופי הסימבולי של הייצוג בזירה זו מאפשר להעלות על הדעת אלטרנטיבות חברתיות ופוליטיות חדשות וכן חוויות תרבותיות הקוראות תיגר על ההגמוניה". (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةSubversion in the Theatrical Field: Between Multiculturalism to Radical Equality
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמיזוג אופקים:
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמופעים של הפוליטי בשדה האמנות החזותית
مكان النشرHaifa
ناشرPardes
الصفحات189-219
عدد الصفحات30
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)6652-61838-1- 978
حالة النشرنُشِر - 2020

سلسلة المنشورات

الاسمמיזוג אופקים: מופעים של הפוליטי בשדה האמנות החזותית

قم بذكر هذا