חקר הזהות של עולים לישראל: המקרה העיראקי בהשוואה למקרה הגרמני: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

המאמר דן בהתמודדותה של מאיר-גליצנשטיין עם שאלת הזהות של יוצאי עיראק בישראל וכן עם דפוסי הזיכרון הקהילתי שלהם. Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)193-204
عدد الصفحات12
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت15
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا