חיי היהודים בגרמניה הנאצית - מבט מלמטה

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)347-361
عدد الصفحات15
دوريةיד ושם: קובץ מחקרים
مستوى الصوت27
حالة النشرنُشِر - 1999

ملاحظة ببليوغرافية

ביקורת על:
Marion A. Kaplan, Between Dignity and Despair, Jewish Life in Nazi
Germany, New York : Oxford University Press, 1998

פורסם גם באנגלית.

RAMBI publications

  • !!rambi
  • קפלן, מריון א
  • Kaplan, Marion -- Between Dignity and Despair; Jewish Life in Nazi Germany (review)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
  • Jewish women in the Holocaust

قم بذكر هذا