חזרה בתשובה ו"חזרה בשאלה" כחלק מהתפתחות השיפוט המוסרי

יורם קירש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)27-31
عدد الصفحات5
دوريةגיליון: נאמני תורה ועבודה
مستوى الصوتאב
حالة النشرنُشِر - 1995

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا