חומת ההפרדה ובקיעיה: חקר השואה מול חקר תולדות ישראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאמר זה בוחן את הנתק שהתהווה בין חקר תולדות השואה לבין חקר תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה היהודית - הן בישראל הן מעבר לים - ומציג את השפעותיו של נתק זה על חקר השואה. המאמר מנסה להתחקות על שורשיו של הנתק ומשלב דיון תיאורתי קצר על הבעיתיות שיוצרות "חומות הפרדה" בין תקופות השואה בחקר ההיסטוריה. ברוח זו נטען במאמר כי חקר השואה הישראלי, כפי שהתבסס בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת בעיקר סביב מושג "העמידה היהודית", לוקה בחוסר התייחסות מספקת ל"משך הארוך" של ההיסטוריה היהודית. לקראת סיום המאמר מוצגות דוגמאות אחדות של נושאים פוטנציאליים של חקר השואה מנקודת מבט רחבה יותר של ההיסטוריוגרפיה היהודית - מחקר שישאל שאלות חדשות ויתמודד עם אתגרים חדשים ברוח ההיסטוריוגרפיה הכללית בת זממנו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-19
عدد الصفحات10
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت18
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jewish scholars
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Historiography

قم بذكر هذا