חגיגות הפורים התל-אביביות כטקסט עמוק [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

'מרדכי רוכב על סוס' מצטרף לשורה של מונוגרפיות שיצאו לאור בעשור האחרון, המתמקדות בהיסטוריה של העיר תל־אביב כמרחב קונקרטי ומדומיין, ממשי ומיתי כאחד. כפי שעולה מהקורפוס הזה, למרות הייצוג של העיר בשיח האידאולוגי ההגמוני כמרחב של שקיעה וניוון, התפתחה ביישוב היהודי תרבות עירונית חיונית ותוססת, אשר כללה מרכיבים של 'בניין אומה' וגיוס אידאולוגי לצד מרכיבים שגילמו את השאיפה ל'חיים נורמליים', ומוטב לפי הדגמים העדכניים של התרבויות האירופיות והאמריקנית. בשונה מהספרים האחרים שוהם מתמקד באירוע מרכזי של תרבות הפנאי העירונית לאורך זמן. התמקדות כזו מאפשרת לו לבחון לעומק את תהליך בניית התרבות בציונות כתהליך פוליצנטרי, אשר שילב תכנון 'מלמעלה' עם פרקטיקות 'מלמטה'. אלה הצטרפו ליצירה תרבותית ייחודית ומורכבת: יצירה שהיא חדשה, אך אינה מתנתקת מהישן; שאינה מתמצה בתעמולה לאומית אולם יש לה כוח מגייס ניכר; שמשתמשת בדגמי תרבות מארצות אחרות אך לשה אותן לכדי תוצר ייחודי שבתורו מיוצא לקהילות יהודיות אחרות בעולם.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)183-193
عدد الصفحات11
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت22
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا