חברות מוסלמיות בחופי הים האדום: אתגר הגלובליזציה

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

נושאי חלק א המקראה: מפגש ראשון. פתיחת והצגת הקורס ועיקריו , מסגרת המתודולוגית, מגמות חדשות בלימודי לימודי הסביבה והיבשות, גלובליזציה וגלוקליזציה באגן הים האדום בראי ההסטוריה -- מפגש שני. סוכני אסלום והתפתחות החברות המוסלמיות באפריקה, מגמות במחקר חברות המוסלמיות ובקרן אפריקה -- מפגש שלישי. עיונים בשיח הזהויות - אסלאם, אתניות, לאומיות בין המקומי לעל-מקומי.
נושאי חלק ב המקראה: מפגש רביעי. רשתות דתיות, חברתיות, ופוליטיות באגן הים האדום, עמק הנילוס והמזרח התיכון - עיונים במקומי, האזורי והעל-מקומי -- מפגש חמישי. דימויי אסלאם ומוסלמים, בחינה מחודשת של יחסים בין-דתיים באגן הים האדום ובקרן אפריקה -- מפגש שישי. "המרוץ לקרן אפריקה והים האדום" - עיונים במניעי הקולוניאליזם העות'מאני, האפריקני והאירופי, מאפייניהם והשלכותיהם בסוף המאה ה-19 -- מפגש שביעי. על מחוזות הזיכרון, סוכני תרבות וזיכרון, אתרי הנצחה ומוזיאונים, הבניית זהויות וקהיליות זיכרון.
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2018

ملاحظة ببليوغرافية

קורס האו"פ לתואר שני בלימודי היסטוריה: או"פ 12407

قم بذكر هذا