זרים ברכבת: [ראיון]

אורן סופר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

האם העובדה שיותר ויותר אנשים זונחים את העיתונים המסורתיים לטובת האינטרנט תוביל להחלפת הזהות הלאומית בזו הגלובלית? על פי מחקרו החדש של ד"ר אורן סופר מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, ככל שהאינטרנט הולך ומתגבר הוא דווקא מחזק אלמנטים לאומיים, גם אם באופן שונה מזה שהכרנו בעידן תקשורת ההמונים המסורתית.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)12-13
عدد الصفحات2
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت58
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا