זיהוי מגמות המחקר בתחום מיומנויות למידה

ורד זילבר-ורוד, יורם עשת, ניצה גרי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرمنشور من مؤتمر

ملخص

מחקרים עכשוויים מצביעים על כך שהשימוש היעיל בטכנולוגיות ללמידה והוראה מחייב לומדים ומלמדים לשלוט במגוון מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות-רגשיות, המכונות "מיומנויות אוריינות דיגיטלית (digital literacy skills)" או "כישורי המאה ה-21 (century st 21 competencies"). במחקר זה נעזרנו בשיטה מעורבת (mixed method) לניתוח הספרות האקדמית-חינוכית מ-37 שנים (2016 -1980), כבסיס לזיהוי מגמות שינוי לאורך זמן בעיסוק המחקר במיומנויות האוריינות הדיגיטלית. המחקר התמקד בחקר שבע מיומנויות הליבה של האוריינות הדיגיטלית העומדות במרכז הדיון התאורטי בתחום: אוריינות מידע (information literacy), חשיבה ביקורתית (critical thinking), יצירתיות (creativity), כישורים חברתיים-רגשיים socio-) emotional skills ), פתרון בעיות (problem solving) שיתוף פעולה (collaboration) , ותקשורת (communication). ‏ הנתונים נאספו באמצעות שאילתות חיפוש מתקדמות של פרסומים שפיטים במסד הנתונים של Education Resources Information Center – ERIC . ממצאי המחקר מצביעים על כך שלמרות חשיבותן לשימוש יעיל בלמידה והוראה, האזכור של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית בספרות המחקר החינוכית הינו שולי. האם יש בכך בכדי לרמוז על כך שהמחקר של התחום הגיע למיצוי? או להפך, שהבנת טיבן של מיומנויות האוריינות הדיגיטלית עדיין מצויה בחיתוליה?
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات134-139
عدد الصفحات6
مستوى الصوت14
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا