"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל

ענבר ליבנת, מיכל אלמוג-בר, מיכל סופר, מימי איזנשטט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “"זו המציאות שאני מכירה": רווחה תעסוקתית אצל נשים במקצועות הטיפול בעמותות בישראל'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Keyphrases

Social Sciences