זהירות, רגישות לסיכונים לפניך

שילה ליפשיץ, אפרת שוסט

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

חברות ציבוריות נדרשות לדווח, מדוחות 2006, על רגישות לסיכוני שוק. מהם הסיכונים החייבים בדיווח וכיצד עושים זאת בפועל.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)113-116
عدد الصفحات4
دوريةרואה החשבון
مستوى الصوت3
حالة النشرنُشِر - 2007
منشور خارجيًانعم

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا