זהירות חדשנות משבשת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

ד"ר יורם קלמן, מהמחלקה לניהול ולכלכלה באו"פ, חוקר את ההשפעה של טכנולוגיות דיגיטליות על ארגונים. בהרצאה שנשא בפני אנשי מרכז שה"ם באו"פ, תיאר את תופעת ה"חדשנות המשבשת", שבה טכנולוגיה חדשה מחוללת שינוי שעלול לשבש ולהכשיל את המודל העסקי שעל פיו פועל ארגון. האם תופעה זו עלולה לפגוע גם בארגונים העוסקים בהשכלה גבוהה? (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)8-11
عدد الصفحات4
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت53
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا