זהות, תרבות ולאומיות יהודית בצפון אפריקה

חיים סעדון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במרכז ההוראה של הקורס "יהודי צפון אפריקה במאות ה־19 וה־20" נתקלתי בצמא אדיר של הסטודנטים, חלקם הגדול מורים, ללמוד עוד ועוד על נושא הקורס. לאור העובדה שזה עיסוקי המחקרי ולאור התפתחות המחקר בתחומים מגוונים ומעניינים מאוד וכדי לסייע לסטודנטים החלטתי להציע קורס על תולדות היהודים בחבל ארץ זה בעת החדשה במטרה לאפשר לסטודנטים ללמוד את הנושא על בסיס היסטורי מעודכן, אמין, מדויק ככל האפשר ובתקווה שיעורר את סקרנותם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)42-45, 51
عدد الصفحات4
دوريةאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا