'ורב יעבוד צעיר': דברים שלמדנו מישראל יעקב יובל

רם בן שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר סוקר את הגישות השונות אל הסיפא של ההבטחה לרבקה "ורב יעבד צעיר", על פי השיטה שהתווה ישראל יעקב בספרו ובמחקריו תוך אימוץ המלצתו לחפש את הדיאלוגיות ולא את דוגמת האותנתיות של היהדות.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفורב יעבוד צעיר (קובץ בעריכת רם בן שלום, אורה לימור, עודד עיר-שי)
مكان النشرירושלים
ناشرכרמל
الصفحات11-39
عدد الصفحات29
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا