"ועם רוחי גווייתי": שירי ויכוח יהודיים ונוצריים על אודות היחס בין הנפש לגוף

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)187-209
عدد الصفحات23
دوريةמחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
مستوى الصوتכח
حالة النشرنُشِر - 2013

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Hebrew poetry, Medieval -- History and criticism
  • Judaism -- Relations -- Christianity
  • Soul in literature

قم بذكر هذا