ועדת דוברת בעיניים אקדמיות: סוף-סוף התמודדות מערכתית עם בעיות החינוך

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, מהמחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה וממפתחי הקורס "אתגרים בניהול בית ספר", בוחנת את המלצות ועדת דוברת. השורה התחתונה - חיובית בהחלט, אך החשש הוא שלא כל המלצות הוועדה ייושמו. "במקרה של יישום חלקי, המצב במערכת החינוך עלול להידרדר עוד יותר"
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)11-13
عدد الصفحات3
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت42
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا