ומותר ומותר לאהוב

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

בניגוד לקריאה המקובלת "להיות הגיוניים" ו"להחליט באופן שקול", מציגה ד"ר רוית נוסינסון בספרה "בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע", מחקרים המראים כי יש ערך רב גם לתהליך קבלת החלטות הנסמך על תחושות ורגשות בלתי אמצעיים, ואפילו למה שמכונה לעתים בזלזול, "החלטות מהבטן". (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)32-37
عدد الصفحات6
دوريةידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت4
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا