וילה בג'ונגל: מקומה של ישראל במזרח התיכון בעיני הציבור הישראלי

תמר הרמן, אפרים יער-יוכטמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר בוחן את דעת הקהל בישראל באשר לזהות המערבית ולזו המזרחית. ישראל ממוקמת גאוגרפית בלב המזרח התיכון, ואולם כפי שמראים סקרי דעת קהל המוצגים ומנותחים במאמר, רוב הציבור הישראלי-יהודי וחלק ניכר מהציבור הישראלי-הערבי מעדיפים שישראל תשתלב במרחב האירופי-אמריקני, כלומר במערב. העדפה זו באה לידי ביטוי בשלושת התחומים שנבדקו: הפוליטי, הכלכלי והתרבותי. משתנים סוציו-דמוגרפיים, כגון מוצא עדתי, וכן עמדות פוליטיות בנוגע לתהליך השלום, כלומר מיקום המשיבים על רצף שמאל-ימין מבחינה מדינית-ביטחונית, נמצאו חסרי השפעה סטטיסטית מובהקת על ההעדפה הפרו-מערבית הסוחפת הזאת, והיא נותרה יציבה ואף גברה במידה ידועה בעשור האחרון. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)295-316
عدد الصفحات22
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت125-127
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
  • Israel -- Social conditions
  • Israel -- Population

قم بذكر هذا