התפתחותה של רשת חברתית בין-לאומית: כתב העת 'המאסף' (ירושלים 1914-1896)

זף סגל, מנחם בלונדהיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במאמר זה מתואר כיצד יצר כתב העת הרבני "המאסף", שיצא לאור בירושלים בין השנים 1896 ל-1914, רשת רבנית בין-לאומית המקבילה מבחינות מסוימות לרשתות החברתיות של ימינו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)156-150
عدد الصفحات7
دوريةקשר
مستوى الصوت50
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا