התבוננות רבת פנים ושנים בחברה הישראלית: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר הנדון במאמר דן בנושא ממוקד, ישראל בעיני שורדי השואה ונצוליה, ומרחיב את מסגרת הזמן משלהי מלחמת העולם השניה עד שנות ה-2000.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)222-230
عدد الصفحات9
دوريةילקוט מורשת
مستوى الصوت96
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا