השפעת שינויי האקלים על עצי פרי נשירים על פי מודלים אזוריים

מירי קופרמינץ, ברוך זיו, הדס סערוני

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המחקר, ראשון מסוגו בישראל, בוחן באמצעות הפנולוגיה של עצי גודגודן (דובדבן מתוק) את תגובת הפריחה לשינויים במידה ובקצב של הצטברות מנות הצינון החורפי והחום האביבי. מטרתו להעריך את השפעת השינוי האקלימי החזוי על עתידם של עצי פרי נשירים באזורנו, אזור גידול גבולי עבורם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)50-55
عدد الصفحات6
دوريةעלון הנוטע
مستوى الصوتע"ד
رقم الإصدار6
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا