השפעת ניסיון עבר ופתיחות לחוויה על הכוונה לקחת קורס מקוון

Sarit Moldovan, לאוניד בליאכמן, Ina Blau

نتاج البحث: نتاج بحثي من مؤتمرملصق

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “השפעת ניסיון עבר ופתיחות לחוויה על הכוונה לקחת קורס מקוון'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences