השפעת השימוש בתקשורת מתווכת מחשב על התמיכה החברתית בקרב סטודנטים עם וללא לקויות למידה

סיגל עדן, טלי היימן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המחקר עוסק בקשר שבין יחסים חברתיים וטכנולוגיה, ומתמקד בבדיקת ממשקי תקשורת מתווכת מחשב (CMC). מטרתו היתה לבדוק את השפעת השימוש בארבעה ממשקי תקשורת מתווכת מחשב: דואר אלקטרוני, SMS Messenger ,ICQ) Instant Message ) וצ'ט, להבעת תמיכה חברתית בקרב סטודנטים למדעי החברה, עם וללא לקות למידה. במחקר השתתפו 432 סטודנטים למדעי החברה הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, באוניברסיטה נוספת ובמכללה, מתוכם 15.8 אחוזים מוגדרים כבעלי לקות למידה ו-84.2 אחוזים ללא לקות למידה. הסטודנטים עם לקות הלמידה נחלקו לשלוש קבוצות על פי סוג הלקות: הפרעת קשב וריכוז (38.7 אחוזים), לקות קריאה/כתיבה (35.5 אחוזים), לקות משולבת (25.8 אחוזים). הסטודנטים מילאו שאלון פרטים אישיים ושאלון על השפעת הטכנולוגיות על חיי האדם הבודק את תדירות השימוש בטכנולוגיות והשימוש החברתי שעושה המשתמש בטכנולוגיות אלה. תוצאות המחקר מצביעות על שימוש גבוה של כל הסטודנטים בממשקי CMC להבעת תמיכה חברתית, תוך כדי העדפת שני ממשקים – דואל ו-SMS. לקבלת תמיכה חברתית ממשק IM נתפס בקרב הסטודנטים כמועיל ביותר, ולעומת זאת לקבלת תמיכה מעשית ממשק הדואל נתפס כמועיל ביותר. כמו כן, כל הסטודנטים משתמשים יותר ב-SMS למטרת פעילויות חברתיות משותפות בהשוואה לממשקים האחרים. בהתייחס לקיום לקות למידה נמצא, שסטודנטים אלה משתמשים יותר במחשב אישי מאשר סטודנטים ללא לקות למידה. כמו כן, תדירות השימוש הממוצעת בממשקי IM גבוהה יותר בקרב סטודנטים עם לקות למידה בהשוואה לסטודנטים ללא לקות. עוד נמצא, שבעלי לקות למידה משתמשים ב- CMC לקבלת עזרה יישומית רבה יותר, כאשר סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז משתמשים בדואל למטרת פעילות חברתית משותפת וקבלת תמיכה רגשית בתדירות גבוהה יותר מאשר סטודנטים עם לקות קריאה, המשתמשים למטרה זאת יותר בממשק IM ו-.SMS נראה, אם כן, כי השימוש בממשקי CMC מהווה דרך לתקשורת ולהעברת מסרים חברתיים ובהם תמיכה חברתית בקרב סטודנטים עם לקות למידה וללא לקות למידה כאחד. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات103-111
عدد الصفحات9
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا