השפעתו הדיאלקטית של א"ד גורדון על 'השומר הצעיר'

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)99-120
عدد الصفحات22
دوريةקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
مستوى الصوت114
حالة النشرنُشِر - 2004

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا