השפעות בירוקרטיות מאפשרות וכופות והתמיכה הארגונית הנתפסת במהלך המגיפה על כוונתם של מורים לעזוב את המקצוע

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחקר זה בחן את ההשפעות של בירוקרטיות מאפשרות וכופות של משרד החינוך ואת התמיכה הארגונית הנתפסת על כוונת המורים בישראל לעזוב את המקצוע במהלך המגיפה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)39-60
عدد الصفحات22
دوريةעיונים במינהל ובארגון החינוך
مستوى الصوت38
حالة النشرنُشِر - 2024

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا