השכלה גבוהה בתקופת מעבר: דפוסים אופקיים ואנכיים של גיוון

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

ההשכלה הגבוהה הולכת לקראת תקופה של תמורות עמוקות. אוניברסיטאות יתחרו זו בזו על מימון, על סטודנטים מצטיינים, על סגל אקדמי, על דירוג אקדמי. אבל הן גם ישתפו פעולה במחקר ובהוראה לטובת כל הצדדים (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)63-77
عدد الصفحات15
دوريةפנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך
مستوى الصوت34
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا