השילוב הרהוי: הצעה לניתוח רב-ממדי של המאבק נשים-דתיים בצה"ל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציע מסגרת מושגית ראשונית בכך שהוא תופס את ההתנגשות בין דתיים ונשים בצה"ל כרב ממדית. היא מגבילה את כושר התמרון של הצבא ככל שהגיוס אליו הוא בעל משמעות אזרחית החורגת מגבולות הצבא. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةA Multi-Dimensional Analysis of the Clash between Feminism and Religion in the IDF
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)132-159
عدد الصفحات28
دوريةהמרחב הציבורי
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel -- Women
  • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews

قم بذكر هذا