השיח' והמרחב הקדוש: התהוות טופוגרפיה קדושה חדשה בדמשק ובחלב הימי-ביניימיות

דפנה אפרת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מאמר זה חושף את הגילויים הפרטיקולריים והדפוסים המקומיים של צמיחת אתרים ומרחבים מקודשים סביב שיח'ים נערצים, והכלתם במאגר גדל והולך של מקומות לעלייה לרגל בסוריה הימי-ביניימית. כיצד התפתחו אתרים מקודשים סביב השיח'? היכן ניצבו, ומה היתה הזיקה בין מיקומם לבין משמעותם הממשית והסמלית? כיצד נקשרו השיח'ים הנערצים להיסטוריה ולטופוגרפיה מקומית הקדושה ולמלחמת הקודש נגד אויבי האסלאם, וכיצד רכש מקום הקבורה במהלך הזמן חשיבות משל עצמו כמקום שהקדושה שורה בו? אלה הן שאלות יסוד שלהן נדרש המאמר, המציב את המרחב המקומי המקודש - הממשי או המדומיין - במוקד המסגרת המחקרית. הדיון בשאלות אלה מתבסס על מגוון מקורות נרטיביים, ומציע קריאה המקדמת את השימוש בהם בחקר דפוסי הצמיחה והעיצוב של אתר מקומי קדוש בתקופה של תחייה והתחדשות דתית.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)37-62
عدد الصفحات26
دوريةהיסטוריה: כתב-עת של החברה ההיסטורית הישראלית
مستوى الصوت36
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا