השיח הדיאלקטי של נשים מצליחות עולות מאתיופיה עם קהילת המוצא שלהן

דלית יסעור-בורוכוביץ, ורדה וסרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המחקר הנוכחי עוסק בנרטיבים של נשים עולות מאתיופיה המצליחות בשוק העבודה ובוחן את יחסיהן עם הקהילה האתיופית, את המחסומים שציפיות הקהילה מציבים בפניהן, ואת אסטרטגיות ההתמודדות שלהן עם ציפיות אלו. ניתוח איכותי של ראיונות עם 32 נשים מצליחות עולות מאתיופיה העלה כי היחסים בין נשים אלו לבין קהילת המוצא שלהן מורכבים ורב ממדיים. ההצלחה התעסוקתית של הנשים מהקהילה האתיופית מאופיינת באמביוולנטיות, הן מצד הקהילה והם מצד הנשים עצמן, וכרוכה בכמה מגמות סותרות. שלושה צירים דיאלקטיים עלו מתוך הראיונות: (1) ביקורת נוקבת של המרואיינות על הקהילה לצד תשבחות וגאווה בה; (2) התייחסות לקהילה כאל מסד תמיכה, ובה בעת תפיסתה כגורם מעכב בהתפתחות האישית; (3) רצון להיבדל ולהתנתק מהקהילה לצד רצון לשוב לחיקה ולתמוך בה. ממצאי המחקר מדגימים כיצד נשים מהקהילה האתיופית מתמודדות עם דרישות נורמטיביות של שתי מערכות המתנגשות אלו באלו - המערכת הקהילתית-משפחתית האתיופית ושוק העבודה הניאו-ליברלי הישראלי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)223-258
عدد الصفحات26
دوريةחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
مستوى الصوتלז
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Women immigrants -- Employment -- Israel
  • Jews, Ethiopian -- Employment -- Israel
  • Jews, Ethiopian -- Israel -- Social conditions
  • Community life -- Israel
  • Success in business

قم بذكر هذا