הרועה ידע לזהות את הכבשים, אך לא את מכריו

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

עדויות רבות מצביעות על כך שככל הנראה המוח מתייחס אל הפנים האנושיים בדרך ייחודית, השונה מכל גירוי ויזואלי אחר. אבל לא כל החוקרים תמימי דעים באשר לנקודה זו. ד"ר נורית גרונאו, פסיכולוגית וחוקרת מוח מהמחלקה לפסיכולוגיה ולחינוך באו"פ, הציגה בפני עמיתיה למחלקה "פנים רבות בתפיסת הפנים" במחקר העכשווי (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)26-31
عدد الصفحات6
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت48
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا