הרב יחיא יצחק-הלוי: ‏מ‏נהיגות בימי משבר

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)277-300
عدد الصفحات24
دوريةתהודה
مستوى الصوت42
حالة النشرنُشِر - 2023

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Isaac-Halevi, Yahya ben Moshe
  • Rabbis -- Israel -- Biography
  • Rabbis -- Yemen (Republic) -- San'a -- Biography
  • Jews, Yemeni -- Israel -- Biography

قم بذكر هذا