הרב יחיא יצחק-הלוי: מנהיגות בימי משבר

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

יהודי תימן הצמיחו מתוכם אישים רבים רמי מעלה, שהיו מופת לדורם ולדורות הבאים בתחומים שונים. כמה מהם השאירו חותם על יהדות תימן באמצעות שילוב יוצא דופן בין מנהיגות רוחנית-דתית ובין מנהיגות ציבורית. אחד הבולטים שבהם היה הרב יחיא יצחק-הלוי (1868-1932). (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)277-300
عدد الصفحات24
دوريةתהודה: בטאון האגודה לטיפוח חברה ותרבות תעוד ומחקר
مستوى الصوت42
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا