הקשר בין תפיסת שלושה מרכיבים של נוכחות חברתית והשתתפות בקבוצות דיון לימודיות

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המחקר הנוכחי בדק את השפעתן של קטגוריות שונות של "נוכחות חברתית" על הנכונות של לומדים להשתתף בקבוצת דיון. רמת הנוכחות החברתית נותחה באמצעות ניתוח תוכן של שתי קבוצות דיון על פי שלוש הקטגוריות לנוכחות חברתית שבמודל קהילת החקר: אינטראקטיביות, תגובות מלכדות ותגובות רגשיות. הנוכחות החברתית הנתפסת נמדדה באמצעות שאלון עליו השיבו סטודנטים שקראו את שתי קבוצות הדיון. סטודנטים אלו דיווחו גם על מידת רצונם להשתתף בקבוצת הדיון של הקורסים. למרות פער ניכר בכמות האינדיקטורים לנוכחות חברתית בין שתי קבוצות הדיון נמצא כי הקוראים תפסו את רמת הנוכחות החברתית בשתי קבוצות הדיון באופן זהה. הקוראים הביעו נכונות רבה יותר להשתתף בקבוצת הדיון שנתפסה על ידם כאינטראקטיבית יותר, בעוד שלרמת התגובות הרגשיות או המלכדות לא הייתה השפעה. מהמחקר עולה כי לא ניתן לראות את הנוכחות החברתית כמושג אחיד. הממצאים מציעים כי על מנת לעודד השתתפות כדאי למנהלי קבוצות דיון לימודיות לעודד את האינטראקציה בין הלומדים יותר מאשר לעודד הבעת רגשות או לפעול למען לכידות קבוצתית. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
الصفحات59-66
عدد الصفحات8
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا