הקרטוגרפיה המצרית של הרר, 1885-1875: ידע, מרחב, טריטוריאליות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
حالة النشرتحت التحضير - 2022

قم بذكر هذا