הקול ברשת או הכול ברשת? פגיעות ועדות להטרדות ברשת של תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב ולקויות חושיות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

התקשורת ברשת נהפכה לחלק חיוני ובלתי נפרד מחיי החברה של בני הנוער. השימוש ברשת בקרב מתבגרים תורם ללמידה, להרחבת קשרים חברתיים ולפנאי אך גם מגביר את האלימות ברשת. באלימות ברשת נעשה שימוש לרעה בסמכות או בכוח באמצעות מחשב וטלפונים ניידים, בכלל זה שליחת הודעות מעליבות, סרטים ותמונות פוגעניות. המחקר בחן באמצעות ניתוח איכותני את ביטויי ההתנסויות האישיות של תלמידים מתבגרים, שלהם קשיים שונים המשולבים בכיתות רגילות, בהטרדות ובהצקות ברשת. אוכלוסיית המחקר כללה 181 תלמידים בגיל 14-16 (78 תלמידים עם לקות למידה, 77 תלמידים עם ADHD ו-26 תלמידים עם לקות בראייה או בשמיעה). התלמידים תיארו בכתב הטרדות שחוו ברשת או שהיו עדים להן כלפי מישהו אחר ברשת. ניתוח השיח בין שלוש קבוצות התלמידים בעלה כי בין 42% ל-44% מהתלמידים חוו הצקות והטרדות ברשת. התמות העיקריות שנמצאו נוגעות לאופי הפגיעה (חשיפת ההתנסות האישית ומשך הפגיעה מאלימות ברשת) ודרכי ההתמודדות עם אלימות ברשת. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)88-104
عدد الصفحات17
دوريةעיונים בשפה וחברה
مستوى الصوت7
رقم الإصدار1-2
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا