הקולנוע הישראלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מדוע הצלחתו האדירה של הקולנוע התיעודי הנשי אינה מצליחה להקרין על ייצוגי הנשים בקולנוע העלילית?
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)6-10
عدد الصفحات5
دوريةסינמטק
مستوى الصوت126
حالة النشرنُشِر - 2003

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا