הקדמה, או: איך אומרים "אופרציונליזציה" בעברית?

אופיר מינץ-מנור, איתי מרינברג-מיליקובסקי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מדעי הרוח הדיגיטליים הם מקום מפגש בין תפיסות שמקורן בדיסציפלינות ה"רגילות" של מדעי הרוח, לבין תפיסות שמקורן במדעי המחשב. באיזו מידה אנו יכולים לדבר על יצירה ספרותית כעל דאטה ועל התובנות הפרשניות שלנו כעל ממצאים? מה משמעותה של תפנית טרמינולוגית זו ואילו מחירים היא גובה מאיתנו, חוקרי וחוקרות הספרות שאינם רגילים בכך? כיצד נוכל להסביר לעמיתינו החישוביים שטקסט איננו רק המילים על הדף? שהוא נטוע בהקשרים שאינם מדידים, ושדווקא הקשרים אלה הם לעתים המסקרנים ביותר?. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמחקר חישובי במדעי הרוח (קובץ בעריכת אופיר מינץ-מנור, איתי מרינברג-מיליקובסקי)
مكان النشرרעננה
ناشرלמדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה 2022
الصفحات7-17
عدد الصفحات11
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650616809
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

  • !!ihp
  • Digital humanities
  • Information technology
  • טקסט -- ניתוח והערכה
  • מדעי הרוח הדיגיטליים
  • מידע באמצעים אלקטרוניים

قم بذكر هذا