הצבא כשוק עבודה מפולח: יחסי נשים חילוניות וגברים דתיים בצבא

יגיל לוי, זאב לרר

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

כניסת נשים לתפקידים חדשים, כולל תפקידי לחימה, הגבירה גם את הנראות שלהם ויצרה זירות נוספות של מתחים מגדריים אינהרנטיים לשירות משותף, בעיקר מול החיילים הדתיים, במוקד חיכוך זה דן המאמר.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמגדר בבסיס (קובץ בעריכת אורנה ששון-לוי ועדנה לומסקי-פדר)
العنوان الفرعي لمنشور المضيفנשים וגברים בשירות הצבאי
مكان النشرירושלים
ناشرהוצאת מכון ון ליר
الصفحات173-202
عدد الصفحات30
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650208226
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Tseva haganah le-Yiśraʼel
  • Orthodox Judaism -- Israel -- Relations -- Nontraditional Jews
  • Soldiers -- Religious life -- Israel
  • Women soldiers -- Israel -- Attitudes

قم بذكر هذا