הצבא והשוק: מסגרת מושגית

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةThe Market and the Military: A Conceptual Framework
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفמרחב הביטחון
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצורכי צבא וביטחון בישראל
المحررونעמירם אורן
مكان النشرירושלים
ناشرהוצאת מכון ון ליר
الصفحات59-74
حالة النشرنُشِر - 2009

سلسلة المنشورات

الاسمבול: בימת ון ליר לשיח ציבורי
ناشرמכון ון ליר
مستوى الصوت11

قم بذكر هذا