ה'פרידמן' הזקן: [ספור]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)145-146
عدد الصفحات2
دوريةאנליזה ארגונית
مستوى الصوت14
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا