הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל

מימי איזנשטט, זאב רוזנהק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר טוען כי באמצעות העברת שרותים לארגונים לא מדינתיים, המדינה מגינה על עצמה מפני דרישות ולחצים של לקוחות, בעוד היא ממשיכה להחזיק בידיה אמצעי פקוח ושליטה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)113-128
عدد الصفحات16
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت60
حالة النشرنُشِر - 2001

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Israel -- Politics and government
  • Older people -- Israel

قم بذكر هذا