הפצע ממשיך לדמם: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

על ספרו החדש של ג'אד נאמן, "הפצע, מתנת המלחמה". זהו ספר שעוסק גם בבני דורו של נאמן, דור היוצרים הקולנועיים שהפגינו בסרטיהם את אמונתם התמימה בדבר האפשרות לשים קץ לסכסוך ולשנות את פני הארץ. הסכסוך לא בא אל קיצו, אך סרטיהם של נאמן ובני דורו נחשבים כיום לסרטים מכוננים במדף הסרטים של הקולנוע הישראלי. באופן טראגי הם גם מסמנים את חוסר היכולת לגאול את הארץ מהרעה החולה ששמה מלחמה. הקולנוע הישראלי העכשווי אינו מסווה עוד את הפצע, אך ממשיך באותה דרך אידיאולוגית: לנסות, דרך המסך, להביא קץ למלחמות.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)16-18
عدد الصفحات3
دوريةסינמטק
مستوى الصوت213
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا