הפיוט השומרוני: גילויים חדשים: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר הוא בבסיסו מהדורה ביקורתית של חמישים ושישה פיוטי אבל בארמית-שומרונית ובעברית-שומרונית, שנשתמרו בכתב-יד יחיד באוסף פירקוביץ' שבסיפרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג. הפיוטים הללו אינם מוכרים משום מקור אחר, והם מובאים המהדורה בלשונם המקורית לצד תרגומם לעברית ובלוויית הערות לשוניות ותכניות מפורטות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)176-178
عدد الصفحات3
دوريةקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
مستوى الصوت167
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا