הפולנים, היהודים, העיר והמהפכה: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

ספק אם מהפכת 1905 ברוסיה הצליחה להפוך, לפחות בשיח הישראלי, לאירוע מכונן בנרטיב של תולדות יהודי מזרח אירופה, בוודאי לא בתולדות הציונות. נדמה כי היא נתפסת אצלנו בעיקר כניסיון נפל שקדם למהפכה ה'אמיתית' ברוסיה, וכהקשר ההיסטורי להתפרצותו של גל פרעות נוסף, רצחני יותר מה'סופות בנגב' של 1881 ונרחב יותר בהיקפו מפרעות קישינב של 1903, שעמד ברקע העלייה השנייה. ספרו של סקוט אורי, העוסק בתמורות שחלו בקהילה היהודית בוורשה במהלך אירועי מהפכת 1905 ובעקבותיהם, מצטרף למגמה הקיימת בשנים האחרונות בחקר ההיסטוריה היהודית - בעיקר בצפון אמריקה - לבחון מחדש את אירועי מהפכה זו ואת השלכותיהם על ההיסטוריה והפוליטיקה היהודית במזרח אירופה. באמצעות מאורע היסטורי קצר טווח לכאורה הוא מציג תהליכי התגבשות של מבנים פוליטיים ודפוסי שיח ארוכי טווח.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)195-200
عدد الصفحات6
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت22
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا